اخبار

انتخاب دکتر سلمان زارعی سرپرست مرکز آموزش عالی نورآباد به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان

۱۴۰۱/۰۹/۱۶

دکتر سلمان زارعی استادیار مرکز آموزش عالی نورآباد در همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه لرستان در آذر ماه 1401 به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتخاب شد. دکتر سلمان زارعی استادیار رشته مشاوره است که تاکنون چاپ بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین المللی، اجرای 1طرح پژوهشی دانشگاهی و ترجمه 3 عنوان کتاب در کارنامه پژوهشی وی به ثبت رسیده است.

گزارش تصویری

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۰:۵۹
۵۲ بازدید