پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

 

ریاست مرکز آموزش عالی نورآباد از سال 1393 تاکنون با حکم جناب آقای دکتر خسرو عزیزی ریاست محترم دانشگاه لرستان برعهده جناب آقای دکتر محمد فتحی است. ایشان عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و گروه تربیت بدنی دانشگاه لرستان است.


 محمد فتحی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری در رشته فیزیولوژی ورزش

رتبه علمی: دانشیار

 

سوابق علمی و تحصیلی

لیسانس تربیت بدنی: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانش آموخته سال 81

فوق لیسانس تربیت بدنی: دانشگاه گیلان. دانش آموخته سال 83

دکترای فیزیولوژی ورزش: دانشگاه تربیت مدرس. دانش آموخته سال 92

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین ارتباط سطح فعالیت های بدنی با عوامل خطرزای قلبی کرونری در کارگران مرد میانسال

عنوان تز دوره دکترا: اثر يك جلسه تمرین مقاومتی بر بیان miR-1 و ژن های myoD ،MEF2 و HDAC4 در عضلات تند و کند موش‌های ویستار

مقالات علمی پژوهشی

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار پ

تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر بیان ژن myoD در عضلۀ کند و تندانقباض رت‌های نر نژاد ویستار 

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان miR-499 و ژن Sox6 عضلات اسکلتی تند و کندانقباض 

افزايش بيان ژن pgc-1 آلفا همراه با تغييرات ساختاري بطن چپ در اثر تمرينات استقامتي 

تاثير 14 هفته تمرين استقامتي بر بيان miR-499 بطن چپ در رت هاي نر نژاد ويستار 

بيان ژن زير واحد 13 كمپلكس واسطه در بطن چپ به دنبال فعالیت استقامتي 

تاثير تمرين استقامتي بر بيان ژن hp-1 بتا بطن چپ رت هاي نر نژاد ويستار 

تأثير تمرين استقامتي بر بيان ژن فاكتور پاسخ سرم (srf) بطن چپ درموشهاي نر نژاد ويستار 

اثر فعاليت استقامتي بر بيان ژن myh6 وتغييرات ساختاري و عملكردي بطن چپ 

اثر فعاليت استقامتي بر بيان ژن Pur بتا بطن چپ رت هاي نر نژاد ويستار 

مسعود رحمتی، زهره احمدی، رحیم میرنصوری ، محمد فتحی: ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن IL6 و ورزش توانی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

بررسی اثر فعالیت استقامتی بر بیان ژن pgc-1 آلفا در عضلات نعلی و بازکننده بلند انگشتان در موش‌های صحرایی نر بالغ 

تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 عضلات اسکلتی کُند و تند انقباض در رت‌های نر نژاد ویستار 

تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر بیان ژن hdac4 در عضلات کند و تند انقباض رت ‌های نر نژاد ویستار 

تأثیر 14 هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار 

پاسخ ژن mef2 عضله كند و تند انقباض رت هاي نر نژاد ويستار به يك جلسه تمرين مقاومتي 

بررسی الگوی بیانی ژن hdac4 پس از تمرین استقامتی در مدل حیوانی 

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان miR-499 و ژن Sox6 عضلات اسکلتی تند و کندانقباض 

تأثیر ویتامین C بر سیستم ایمنی مخاطی مجاری تنفسی فوقانی درپی یک برنامه فعالیت بدنی وامانده‌ساز 

تفاوت بیان ژن med 13 عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض در اثر فعالیت استقامتی 

بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی 

عدم تغییر بیان ژن mef2cعضله بطن چپ رت‌ها در پی فعالیت استقامتی 

بررسی اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های دیابت در زنان مبتلا به دیابت نوع دو 

بیان متفاوت ژن purβ عضلات اسکلتی تند و کندانقباض در اثر فعالیت استقامتی 

بررسی تاثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر تغییرات بافتی ناحیه شکنج دندانه دار هیپوکمپ رت‌های دیابتی 

تأثیر فعالیت‌های ورزشی استقامتی بر گلوکز خون، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل بر مطالعات صورت گرفته در داخل ایران 

The Effect of Resistance Exercise on Blood Glucose Insulin and Insulin resistance in Iranian Patients with Type II Diabetes A Systematic Review and Meta-Analysis 

تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن هیستون داستیلاز 4 بطن چپ موش های نر نژاد ویستار 

The Relationship between Maximum Aerobic Power and Coronary Heart Disease Risk Factors, World Journal of Sport Sciences 2009; 2 (1): 

تعيين ارتباط سطح فعاليت بدني با عوامل خطرزاي قلبي كرونري در كارگران مرد ميانسال 

بررسي و مقايسه ي ناهنجار يهاي قامتي در دانش آموزان پسر و دختر دوره ي راهنمايي و دبيرستان 

تعيين ارتباط توان هوازي بيشينه با عوامل خطرزاي قلبي كرونري دردانشجويان پسر 

ارزیابی تغییرات قلب موش های نر نژاد ویستار در پی تمرینات استقامتی 

بررسی پاسخ سریال زمانی microRNA-1 به تمرین مقاومتی در عضلات اسکلتی کند و تند انقباض رت های نر نژاد ویستار 

سایر مقالات چاپ شده

پایان نامه ها

مشاور پایان نامه: تاثير مقايسه يك جلسه تمرين بي هوازي در صبح و عصر برعوامل انعقادي خون در جانبازان ومعلولين

مشاور پایان نامه: تاثير بارگيري كراتين منو هيدرات در خلال دور ه تيپرينگ بر توان هوازي و غلظت سيترات سنتاز

مشاور پایان نامه: تاثير هشت هفته تمرينات ايروبيك بر برخي از نروترانيسميترهاي معتادان به شيشه 

مشاور پایان نامه: تاثير خستگي عضلات اندام تحتاني ناشي از پياده روي برتركيب بدني برخي شاخصهاي خوني

مشاور پایان نامه: تاثير ترتيب تمرين مقاومتي برپاسخ هورمون IGF-1 انزيم كراتين كيناز

راهنما پایان نامه: اثر 8 هفته فعاليت بدني مقاومتی بر میزان A1C و قند خون بيماران ديابتي

مشاور پایان نامه: ارتباط بين پلي مور فيسم ژن il6 با چاقي و ورزش تواني: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز

راهنما پایان نامه: مقایسه میزان قدرت یکطرفه و دو طرفه اندامهای بالاتنه و پایین تنه در برخی حرکات در خانم های جوان شهر خرم آباد

راهنما پایان نامه: اثر چهار هفته مصرف گلوتامین بر قدرت عضلانی،سرعت و توان هوازی کشتی¬گیران فرنگی 

راهنما پایان نامه: مصرف یک هفته مصرف گلوتامین بر قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان بی¬هوازی کشتی¬گیران فرنگی 

راهنما پایان نامه: تاثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولین A، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی به دنبال یک برنامه تمرینی وامانده ساز

راهنما پایان نامه: تعیین ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با برخی آزمون های توانی پایین تنه در دانش‌آموزان دبیرستانی

مشاوره پایان نامه. تاثیر بارگیری کراتین مونو هیدرات در دوره تیپرینگ بر توان بی هوازی با اسیدلاکتیک و کراتین کیناز سرمی کشتی گیران

مشاوره پایان‌نامه؛ تدوين فرمول جديد برآورد درصد چربي بدن با استفاده از اندازه گيريهاي تن سنجانه در پسران 7 تا 12 ساله شهرستان خرم آباد

مشاوره پایان‌نامه، تدوین فرمول جدید برآورد درصد چربی بدن در دختران 20 تا 25 سال شهرستان خرم آباد از طریق همبستگی میان اندازه¬گیری های تن-سنجی و روش توزین زیر آب

مشاوره پایان‌نامه؛ مقایسه تاثیر تمرینات کششی تسهیل شده عصبی عضلانی ایستا و پویا بر چابکی و پرش عمودی بازیکنان فوتبال

راهنما پایان‌نامه؛ اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد هوازی و فاکتورهای انعقادی مردان جوان سالم

مشاوره پایان‌نامه؛ تاثیر مکمل دهی تورین بر سطح آنتی‌اکسیدان‌های کبد طی یک دوره فعالیت استقامتی در مردان دونده

راهنما پایان‌نامه؛ مقایسه تمرینات دایره‌ای پلایومتریک و تمرینات سنتی ژیمناستیک بر فاکتورهای آمادگی جسمانی کودکان ژیمناستیک کار

راهنما پایان‌نامه؛ بررسی اثر هشت هفته فعالیت تناوبی بر شاخص¬های آنژیوژنز و عوامل خطرزای قلبی و عروقی موش¬های با تغذیه پرچرب

مشاور پایان نامه؛ تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان سرمی IGF-1و هورمون¬های تیروئیدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی

مشاوره پایان نامه؛ بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و هورمون¬های تیروئیدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی

مشاوره پایان‌نامه؛ تدوین فرمول جدید ضخامت چین زیر پوستی جهت پیشگویی درصد چربی بدن در دختران 25 تا 35 سال شهرستان خرم اباد.

مشاور پایان‌نامه؛ تدوین فرمول جدید برآورد درصد چربی بدن دختران 25 تا 35 سال شهرستان خرم اباد از طریق همبستگی میان اندازه گیری های تن‌سنجی و روش توزین زیر آب

راهنمای رساله دکتری؛ بررسی اثر یکدوره فعالیت استقامتی بر سطوح پروتئین‌های pannexin-1 و NLRP-1 هیپوکمپ در موش های صحرایی نر ویستار دارای دیابت

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...

سخنراني در پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي تهران.

سخنراني در همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي در دانشگاه تبريز.

سخنرانی با عنوان "ديابت و نقش ورزش در كنترل آن" در اولين همايش تربيت بدني دانشگاه گيلان خرداد.

داور همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (بخش فیزیولوژی ورزش) دانشگاه پیام نور خرم آباد

ارائه پوستر درهمايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي در دانشگاه تبريز

سخنرانی (اثر يك جلسه تمرین مقاومتی بر بیان miR-1 و ژن های myoD،MEF2 وHDAC4 عضلات تند و کند در رت های ویستار) در هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه شهید بهشتی

ارائه پوستر(ارزيابي تغييرات قلب موش‌های نر نژاد ویستار در پي تمرینات استقامتی) در هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه شهید بهشتی

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. ارائه مقاله به صورت سخنرانی " تاثیر مکمل ویتامین Cبر غلظت ایمونوگلوبولینA ، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی به دنبال یک برنامه تمرینی وامانده ساز"

کتب منتشر شده

افتخارات کسب شده

کسب رتبه اول در دوره دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس در سال 1388

پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1395

پژوهشگر برتر استان در سال 1395

پروژه ها و طرح های پژوهشی

تعيين ارتباط توان هوازي بيشينه با عوامل خطرزاي قلبي كرونري در بين دانشجويان پسر

اثر تمرينات استقامتي بر بيان microRNA-1 وmicroRNA-133 قلبي و برخي عناصر بالا دستي و پايين دستي آنها

اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 قلبی و بیان ژن های thrap-1, sox6, purβ,hp-1β

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی

تدريس به مدت 2سال در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد

تدريس در مركز تربيت معلم خرم آباد در رشته تربيت بدني(دروس فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی انسان، علم و تمرین)

تدریس دروس تربیت بدنی در مرکز تربیت معلم بنت الهدی رشت( فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی انسان، علم و تمرین)

سابقه تدریس در هنرستان های تربیت بدنی آموزش و پرورش (خرم اباد و تهران)

تدریس دروس فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی دوران رشد، انسان، علم و تمرین، سازگاری عصبی عضلانی به فعالیت ورزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در گروه تربیت بدنی در دانشگاه لرستان

تدریس دروس تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه اشتغال (تدریس تربیت بدنی) به مدت 17 سال در آموزش و پرورش

سوابق اجرایی

رئیس مرکز آموزش عالی نورآباد

رئیس مرکزآموزش عالی کوهدشت. از تاریخ 12/11/94 تا تاریخ 25/4/95

جزوات دانشگاهی

فیزیولوژی ورزش

علاقه مندی ها

فعالیت ورزشی و تغییرات ژنتیکی متعاقب آن

سازگاری عصب و عضله به فعالیت های ورزشی

علم و تمرین

روش تحقیق و آمار