دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

چارت و سرفصل ها رشته مدیریت بازرگانی

   دانلود : سرفصل_مدیریت.pdf           حجم فایل 1161 KB
   دانلود : چارت_مدیریت_بازرگانی_ورودی96_وقبل_از_آن.pdf           حجم فایل 2525 KB