دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

 

 

کارشناس آموزش : آقای فرهاد اکبری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تلفن: 06632721725 داخلی554

 

 

شرح وظایف:

 

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود
امور مربوط به میهمانی دانشجویان
امور مربوط به نظام وظیفه و صدور معافیت تحصیلی
امور مربوط به امورمالی آموزشی دانشجویان
ارائه کد کاربری اساتید و دانشجویان
کلیه امور مربوط به اساتید مرکز
بررسی و پیگیری مشکلات آموزشی دانشجویان
امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف پزشکی
امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
امور مربوط به حق‌الزحمه اساتید
امور مربوط به تاییدیه تحصیلی
تطبیق واحد و معادلسازی دروس دانشجویان
تعریف و ثبت سرفصل رشته‌های مختلف درسیستم گلستان
ارائه دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال از طریق سیستم گلستان
امور مربوط به کارت شرکت در آزمون و کارنامه محرمانه دانشجویان
برنامه ربزی دروس رشته‌های مختلف در هر نیمسال
انجام کلیه امور مربوط به سیستم گلستان
برگزاری و انجام امور مربوط به امتحانات در پایان هر نیمسال
بررسی تقاضای دانشجویان، و در صورت امکان ارجاع به کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه لرستان
معرفی دانشجویان به سایر دانشگاه‌ها در ترم تابستانه
امور مربوط به دانشجویان انتقالی