دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠

خانم خدیجه فولادوند

مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی

عضو هیت علمی

استادیار

 

 

 سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات علمی پژوهشی

سایر مقالات چاپ شده

پایان نامه ها

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...

{f:onvan}

کتب منتشر شده

افتخارات کسب شده

رتبه 1 آزمون ورودی و مصاحبه دوره دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (1390)

رتبه 1 آزمون ورودی و مصاحبه دوره دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه الزهرا (1390)

رتبه 1 آزمون ورودی و مصاحبه دوره دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز (1390)

کسب عنوان فارغ التحصیلی برتر در دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی (1394)

کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی ارشد

کسب رتبه 62 در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

کسب رتبه 402 در کنکور سراسری کارشناسی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی

مدعو دانشگاه پیام نور

مدعو دانشگاه علامه طباطبایی

هیات علمی دانشگاه لرستان از سال 1395 تا کنون

سوابق اجرایی

جزوات دانشگاهی

علاقه مندی ها

نظریه ها و درمانهای شناختی-رفتاری

نظریه ها و درمانهای فراتشخیصی

آسیب شناسی خانواده

 

 

آقای سلمان زارعی

مدرک تحصیلی : دکتری مشاوره

عضو هیئت علمی

استادیار

 

سوابق علمی و تحصیلی

کارشناسی دانشگاه لرستان 1384- 1388

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1388- 1390

دکتری تخصص مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1391- 1395

مقالات علمی پژوهشی

سایر مقالات چاپ شده

پایان نامه ها

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...

{f:onvan}

کتب منتشر شده

افتخارات کسب شده

رتبه 669 کنکور سراسری 1384

رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد 1388

رتبه 4 کنکور دکتری تخصصی 1391

عضو بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1394- 1395

پایان نامه دکتری تخصصی شایسته تقدیر در حوزه مسایل کار- خانواده منابع انسانی از سمت بانک پارسیان در سال 1394

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی

مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی 1393- 1394

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1394 تا کنون

مدرس مدعو دانشگاه لرستان سال تحصیلی 1394- 1395

هیئت علمی دانشگاه لرستان از سال تحصیلی 1395تا کنون

سوابق اجرایی

جزوات دانشگاهی

علاقه مندی ها

آسیب شناسی خانواده

آسیب شناسی شغلی

درمان های شناختی- رفتاری