پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

شروع ثبت نام دانشجویان قبولی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
تاریخ درج خبر: 1397/07/24

ثبت نام دانشجویان جدید الورود مرکز آموزش عالی نورآباد از تاریخ 25/6/1397 لغایت 27/6/1397 انجام شد.

جزییات خبر