3

آقای روح اله نیازی

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی و همیار اداره آموزش ( مرکزآموزش عالی نورآباد) رشته تحصیلی کارشناسی الهیات( فقه و حقوق اسلامی) شماره تماس ۰۶۶-۳۲۷۳۲۳۹۹ شماره تماس داخلی ۲۳۰۰

شرح وظایف

1- صدور کارت دانشجویی

2- تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود

3-ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و اشتغال به تدریس

4-مراقب دربرگزاری امتحانات پایان ترم

5-مشارکت در تکمیل پرونده دانشجویان فارغ التحصیل

6-کلاس گردان